Iedere week stuurt Joost Bleijie een brief aan de inwoners van Leiden waarin hij iets opvallends of bijzonders uit het (Leidse) nieuws aan de orde stelt. Unity.nu zendt deze brieven op vrijdagmiddag in het programma Politiek @ Unity uit

 

Beste Leidenaar,

3. Beste Leidenaren - Over de Evenementennota gesproken... - 10 april 2020Terwijl Nederland en dus ook Leiden nog steeds in de ban van de Coronacrisis is, proberen velen van u de normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Dat thuiswerken, dat homeschooling en het boodschappen doen op anderhalve meter afstand begint al aardig te wennen. Althans bij mij. Wat ik wel een beetje begin te missen zijn de sociale contacten. Even dat praatje met je collega’s bij de koffieautomaat, even dat praatje met de juf uit de klas van mijn zoontje en even het samen juichen langs de zijlijn als UVS Jongens onder 11-1 weer heeft gescoord. Ik weet niet hoe dat met u is, maar mijn wereldje is een stuk kleiner geworden de afgelopen tijd.

Bij mijn opgepakte dagelijkse bezigheden hoort mijn lidmaatschap van de Leidse gemeenteraad. Zo goed en zo kwaad als dat gaat, is de vergaderroutine weer opgepakt. Er moeten besluiten genomen om Leiden draaiende te houden en het is de taak van een gemeenteraadslid om te controleren of Burgemeester en wethouders de juiste besluiten hebben genomen. Zo kon het dus gebeuren dat ik donderdagavond alleen in mijn eigen zolderkamertje zat, digitaal vergaderend met mijn collega-raadsleden. Een unicum, want nog nooit eerder is er in Leiden digitaal vergaderd. Dat praten tegen je laptop met niemand in de buurt went nog niet echt. De enige die zo af en toe naar mij kwam luisteren was de grijswitte duif op de rand van de dakgoot waarvan mijn kinderen vermoeden dat hij een nestje heeft gemaakt in onze schoorsteen. U zou de vergadering zelf ook terug kunnen kijken via de website van de Leidse gemeenteraad. Ben benieuwd of u het ook wat vreemd vindt ogen.

Digitaal vergaderen; het is wel even vreemd. Dat terwijl het onderwerp van de vergadering zich goed leende voor een spetterend politiek debat in de politieke Arena. Op de agenda stond namelijk de behandeling van de evenementennota. Ofwel de vraag: waar en hoeveel evenementen gaan we in Leiden organiseren, welke geluidssterkte staan we toe, welke eisen hangen we aan het verlenen van een evenementenvergunning en hoe gaan we Leidens Ontzet, toch wel het Leidse feest der feesten, zo goed en zo veilig mogelijk in de toekomst organiseren. Wat dat laatste betreft wordt er voorgesteld om voor Leidens Ontzet een aparte organisatie op te richten om het feest centraal te kunnen organiseren (bron: Sleutelstad.nl) Een aardig voornemen, maar het heeft ook wel wat addertjes onder het gras. Eén organisatie zou kunnen betekenen dat het feest verder vercommercialiseerd en dus minder Leids wordt. Ik moet er niet aan denken dat we straks naar de Hema-optocht kijken of dat we voorafgaand aan het oh’en bij het vuurwerk horen dat het vuurwerk wordt aangeboden door Centre Parcs. Zo’n aparte organisatie zou ook als gevolg kunnen hebben dat u en ik straks megaprijzen moeten betalen voor een biertje. De centrale organisatie moet immers ergens uit de kosten komen. Ik hoop dat 7,50 voor een biertje in de toekomst niet aan de orde is. Gelukkig waren we als Leidse politici het snel eens dat dit inderdaad niet de bedoeling is. Er komt dan ook een plan om Leidens Ontzet echt Leids te houden, maar met daarbij ook een plan over hoe we dit steeds verder groeiende feest zo goed en zo veilig mogelijk in de toekomst kunnen organiseren. Wij blijven het volgen.

Over biertjes gesproken. Er staat een mooi paasweekend voor de deur. Wie weet er maar eens even 1 open trekken in de tuin.

Goed paasweekend gewenst,

Joost Bleijie