Iedere week stuurt Joost Bleijie een brief aan de inwoners van Leiden waarin hij iets opvallends of bijzonders uit het (Leidse) nieuws aan de orde stelt. Unity.nu zendt deze brieven op vrijdagmiddag in het programma politiek@unity.nu

 

Beste Leidenaren

20. Beste Leidenaren, over geld, veel geld gesprokenIn een brief aan u beschrijf ik iedere week iets leuks, bijzonders, ergerniswekkends of bizars uit het Leidse nieuws van deze week. Iets waar ik enthousiast van word of een mening over heb. Of iets wat ik u graag zou willen vertellen zodat u ook weer op de hoogte bent. Deze week gaat het over geld, heel veel geld.

Zoals u wellicht wel weet zit ik samen met 38 andere Leidenaren in de Leidse Gemeenteraad. Een boeiende hobby waarvan sommige mensen nog wel eens denken dat dit een soort Glamourbaantje is. Niet wetende dat veel Raadsleden er ook nog een gewone baan naast hebben net zoals u. U vindt ons maar weinig op de rode loper, maar wel in soms oeverloze vergaderingen en bijeenkomsten over allerlei onderwerpen. Vergaderingen die momenteel ook nog eens allemaal vanachter de laptop plaatsvinden. Zo zit ik binnenkort only-the-lonley op mijn zolderkamertje in twee marathonvergaderingen over de Leidse programma Begroting. Vergaderingen over de financiën dus, niet bepaald een sexy onderwerp dat duizenden Leidenaren aan de Laptop doet kluisteren om het debat mee te maken. Maar wel heel belangrijke vergaderingen als u het mij vraagt voor iedere Leidenaar.

De begroting gaat over de inkomsten en de uitgaven van de gemeente Leiden. Het zal wellicht geen verrassing zijn dat er in Leiden meer wordt uitgegeven dan dat er aan inkomsten binnenkomt. Leiden heeft heel veel ambities bijvoorbeeld voor onderwijsgebouwen, snelfietspaden, nieuwe riolering, nieuwe sportaccommodaties en nieuw asfalt voor de Leidse Ring. En Leiden geeft veel geld uit aan het wel bekende Sociaal Domein. Ofwel het helpen en ondersteunen van de meest kwetsbare Leidenaren die anders tussen wal en schip dreigen te raken. Al met al gaat er ongeveer € 600 miln euro om in de Leidse begroting. Let wel daar worden heel veel goede dingen van gedaan.

Probleem is echter dat er meer geld wordt uitgegeven dan dat er binnenkomt. Voor alle ambities is eigenlijk te weinig geld. Een vergelijking: Heel veel Leidenaren hebben de ambitie om een Ferrari te kopen. Veel Leidenaren zullen echter niet naar de Ferrari-dealer gaan omdat er onvoldoende geld in de portemonnee zit. Of omdat ze wellicht wel een lening willen aangaan voor de Ferrari, maar die lening niet krijgen van de bank, laat staan dat ze de lening kunnen afbetalen of alleen al de rentelasten kunnen dragen. Het kopen van een Ferrari blijft dus een wens van veel Leidenaren, maar helaas geen realiteit.

Eigenlijk geldt dit ook voor de gemeente Leiden. Er zijn heel veel ambities en wensen om te investeren in de stad, maar voldoende geld ontbreekt. Ambities worden niet kritisch bekeken en de vraag ‘welke ambitie kunnen we laten varen of uitstellen’ wordt niet gesteld, nee de belastingen worden verhoogd. U betaalt dus voor de ambities! Daarnaast wordt er ook voor gekozen om te lenen. Gemeenten kunnen immers makkelijker lenen dan u. Gevolg is dat Leiden in 2024 voor ruim 1 miljard euro in de schulden zit. En daar moet rente over betaald worden. In 2024 is dat ruim 50 miljoen per jaar. Dat betekent dus dat 10% van de toekomstige begrotingen niet vrij te besteden is, maar gaat naar het betalen van de rente allen! En over hoe dit enorme bedrag moet worden afgelost bestaat ook niet echt duidelijkheid.

‘Ja maar, moet de gemeente dan niet wat beter op de uitgaven letten’ hoor ik u denken. JA inderdaad! Dat roep ik al jaren. Gelukkig heeft de gemeente ook een aantal bezuinigingsvoorstellen gedaan zoals de sluiting van het buitenbad van Zwembad de Zijl in 2024. Dat levert € 50.000 op. We steken dus miljoenen in allerlei hippe Atlethic Skills Modelbanen: gewoon trimbanen, padelvelden: velden waarop je een soort combinatie van squash en tennis kan spelen en nieuwe sportaccommodaties met allerlei hippe duurzaamheidssnufjes, maar het buitenbad van De Zijl, waar ik, zeker toen ik jong was, ook de nodige metertjes heb gemaakt, moet dicht. Bizar! En een slechte keuze trouwens.

Een andere bezuinigingsmaatregel is een verhoging van de kaartprijs van Museum de Lakenhal in 2024. Een aantal weken geleden sprak de wethouder van Cultuur er nog schande van dat deze mogelijkheid überhaupt werd besproken in de Gemeenteraad, maar nu stelt ze het zelf voor! Bizar. Overigens is een kaartprijsverhoging, net als het verhogen van de toeristenbelasting geen bezuiniging, maar, jawel daar komt hij, een belastingverhoging. Bovenal zijn deze bezuinigingsmaatregelen er echt voor de vorm. Of ze zoden aan de dijk zetten waag ik te betwijfelen.

Wat is de moraal van dit verhaal: misschien moet u toch maar eens mee kijken tijdens een van de marathon-zits die we komende week over de financiën hebben. Dan bent u niet alleen op de hoogte hoeveel u het komend jaar meer met uw huishouden moet betalen en weet u ook welke bezuinigingen u zullen treffen. Bovenal kunt u zien hoe er met een grote boog om het werkelijke probleem wordt heengelopen, namelijk het feit dat Leiden veel meer geld uitgeeft dan dat er binnen komt en dat er geen keuzes worden gemaakt. Samen pappen en nathouden we de stad!

Groeten en goed weekend,

Joost Bleijie

Bron: Unity.nu