Iedere week stuurt Joost Bleijie een brief aan de inwoners van Leiden waarin hij iets opvallends of bijzonders uit het (Leidse) nieuws aan de orde stelt. Unity.nu zendt deze brieven op vrijdagmiddag in het programma politiek@unity.nu

Beste Leidenaren,

Schermfoto 2020-06-05 om 16.24.47In een brief aan u beschrijf ik iedere week iets leuks, bijzonders, ergerniswekkends of bizars uit het Leidse nieuws van deze week. Iets waar ik enthousiast van word of een mening over heb. Of iets wat ik u graag zou willen vertellen zodat u ook weer op de hoogte bent. Deze week gaat het over hoogbouw in Leiden.

“Ik win nog eerder de jackpot in het casino, dan dat ik een geschikte woning vind in Leiden” kreeg ik laatst te horen. Er aan toevoegend ‘dat ik daar als Raadslid maar eens aan wat moest doen’. Gelukkig werd de opmerking gemaakt tijdens een gezellig borrelgesprek en dus ging het al snel weer over andere zaken die van belang zijn zoals de vraag wanneer er weer wordt gevoetbald in Nederland? Maar die opmerking bleef wel een beetje hangen bij mij, want ja, we hebben een groot probleem op de Leidse woningmarkt. Er zijn veel, heel veel Leidenaren die in hun eigen stad een passende woning zoeken maar die niet kunnen vinden. Dat zijn dan met name de starters op de woningmarkt. U zult vast wel in uw omgeving iemand kennen die al lang op een wachtlijst staat. Tel daarbij de vele starters uit de regio op die graag in Leiden willen wonen + het aantal starters van nog verder weg omdat Leiden nu eenmaal een populaire stad is, en geconcludeerd kan worden dat er een flinke druk op de Leidse woningmarkt is. We moeten dus bouwen, bouwen, bouwen.

Er is echter ook een andere kant: Want gaat dat bouwen, bouwen, bouwen wel zo makkelijk in Leiden? Betekent meer bouwen niet dat we de stad onherstelbaar veranderen? Omdat Leiden al een dichtbevolkte stad is en omdat we er voor kiezen om polders kosten wat het kost te behouden, is het realiseren van woningen uitermate lastig. Bij bouwen in Leiden blijven er eigenlijk maar twee bouwvarianten over: Verdichten of hoogbouw. Verdichten betekent kortweg dat we in Leidse wijken zo veel mogelijk open gevallen plekken gaan volbouwen. Dat is bijvoorbeeld het plan in Zuidwest. Of dat goed is voor de wijk, is de vraag natuurlijk. Kunnen wijkfaciliteiten als scholen, huisartsen, winkels, verenigingen, maar ook het bestaande wegennet voor de verkeersafwikkeling die druk van veel extra bewoners wel aan? Ik waag dat te betwijfelen.

De andere mogelijkheid is de hoogte in bouwen. Dat mag in Leiden tot maximaal 70 meter. Ooit is er door de gemeenteraad een hoogbouwvisie vastgesteld waarin 70 meter de max is. Waarom? Leiden moet wel een beetje Leiden blijven natuurlijk. Op een Hong Kong aan de Rijn zit niemand te wachten natuurlijk. Het college lijkt echter steeds meer voor de hoogbouwvariant te kiezen om de benodigde woningen te realiseren. Ook dat heeft gevolgen voor de wijken! Ook hoogbouw levert meer wijkbewoners waardoor de druk op de wijkfaciliteiten eveneens toeneemt. Maar er is meer. Met hoogbouw verandert de Leidse skyline onherstelbaar. Die  verandert van monumentaal in een bakstenen skyline van recht-toe-recht-aan. Daarnaast: hoogbouw is duur. Zeker de Leidenaren die op een betaalbare woning zitten te wachten, komen er bij hoogbouw vaak bedrogen uit. Die huren inclusief servicekosten zijn vaak niet op te brengen. Rijke starters van ver buiten Leiden die werken in Den Haag of op de Zuidas komen dan in Leiden wonen, zie bijvoorbeeld de Lorentz bij Leiden CS.

Een van de hoogbouwplannen die deze week actueel was, is het plan voor hoogbouw aan de Vondellaan. De plek waar nu de ijshal zit. De buurt is daar niet blij mee. “Vrees voor hoogbouw in Lage Mors” zo viel te lezen in het Leidsch Dagblad. Aanvullend worden wijkbewoners opgeroepen om ‘vooral hun stem te laten horen’. Kennelijk ben ik niet de enige die betwijfeld of hoogbouw wel de oplossing is voor Leiden en voor Leidenaren die een woning zoeken. Misschien moeten Leidenaren inderdaad hun stem laten horen en aangegeven dat we allemaal best willen bouwen in Leiden, maar dan wel passend bij de stad, bij de wijk en bij de Leidenaren die wel al in de wijk wonen.

Succes daarmee!

Groeten Joost Bleijie

Schermfoto 2020-06-05 om 16.24.47