MorsparkHet was een berichtje in de marge van het Leidse nieuws de afgelopen week: Morspark valt duurder uit, zo was op Sleutelstad.nl te lezen. Het Morspark is een mooi initiatief om de Mors een stuk groener te maken dan dat het nu is en het woongenot en leefplezier van de Morsbewoners te vergroten. Dus dat het Morspark er moet komen staat als een paal boven water. De crux zat hem wat mij betreft in twee bijzinnen: Het Morspark wordt 2 ton duurder en de opmerking van GroenLinks-wethouder Leeuwis dat het stoppen van het project geen optie is. “want’ zo zegt Leeuwis, “we willen het nu wel afmaken.” Om het project te realiseren moet er dus twee ton bij het bedrag dat eerder hiervoor is begroot. 2 ton!

Voor het zomerreces hebben we in de Raad een uitgebreide discussie gehad over de gemeentelijke financiën. Waar het CDA, samen met de VVD, de ChristenUnie en Partij Sleutelstad zich ernstige zorgen maakten over het feit dat het college van D66, GroenLinks en PvdA meer geld uitgeven dan dat er binnen komt, gaven de collegepartijen aan dit probleem niet te zien. Zij vonden de financiële discipline goed en het feit dat de lasten zullen stijgen, de algemene reserve van de gemeente wordt verlaagd, er meer leningen worden aangegaan en dat de spaarpot leeg is, geen reden om soberder te begroten of uitgaven te minderen. Sterker nog, zij gaven aan de risico’s van het op deze manier omgaan met de gemeentefinanciën niet te zien.

De twee ton overschrijding op het Morspark had bij mij een hoog “I rest my case” gehalte. De twee ton is namelijk nodig omdat onvoorziene omstandigheden het project duurder maken en omdat stoppen geen optie is. Je kan de Morsbewoners niet opzadelen met een half afgemaakt park. Maar juist vanwege dit soort overschrijdingen die lastig te voorzien zijn, zou je soberder moeten begroten. Zou je niet minder financiële vet op de botten moeten hebben en zou je de financiële discipline moeten aanhalen. Het is wel geld van de Leidse belastingbetaler dat hier nu in een zucht wordt bijgelegd. Het is zeker niet uitgesloten dat in de toekomst budgetoverschrijdingen als deze wederom zullen plaatsvinden. Het is geen uitzondering. Is er vlak voor de zomer niet een andere wethouder afgetreden vanwege budgetoverschrijdingen? De financiële soberheid en de financiële discipline waar het CDA dus voor gepleit heeft zou gezien het Morspark dus geen overbodige luxe zijn. Meer geld uitgevend at dat er binnen komst gaat onherroepelijk

Gelukkig kondigt Leeuwis maatregelen aan: “We werken aan een pakket maatregelen om dergelijke overschrijdingen in de toekomst te voorkomen.” Ik ben het volledig met de wethouder eens, maar dit pakket aan maatregelen begint met niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt en voldoende geld in kas houden voor tegenvallers als deze en een veel strakkere financiële discipline. En juist daar wilde het college niet aan.