Als ik mijn vader moet geloven ben ik de 16e generatie Bleijie in Leiden! Ooit kwamen de Bleijies uit Noord-Frankrijk naar Leiden om te werken in de textielnijverheid. Dat moet iets na Leidens Ontzet (1574) geweest zijn. Zo ver ga ik niet terug 🙂 Ik ben in 1977 geboren in Leiden, ben er opgeroeid, heb er gestudeerd, heb er op kamers gewoond, ben er getrouwd, heb er 3 kinderen gekregen en woon er nog steeds namelijk in de Merenwijk. Ik ben dus een Leidenaar in hart en nieren. Tijdens mijn studententijd grapte mijn clubgenoten altijd dat ‘de Tom-Tom van Bleijie niet verder ging dan de Stierenbrug’.

Ruim 20 ben ik er lid van de lokale afdeling van het CDA. Tussen 2006 en 2008 zat in in de Raad. Omdat dat niet te combineren was met mijn (nieuwe) baan van Centrummanager moest ik noodgedwongen afscheid nemen. In 2014 keerde ik terug. Naast mijn Raadslidmaatschap werk ik voor de CDA-burgemeester van de gemeente Nieuwkoop en adviseer hem op het gebied van recreatie & toerisme. Voetbal is mijn hobby. Niet alleen voetbal ik zelf nog in een vriendenteam, maar ook mijn twee oudste zoons Willem-Jan en Casper voetballen inmiddels. En verdienstelijk trouwens.

Geboren en getogen Leidenaar

Joost Bleijie werd in 1977 geboren in Leiden en is er nooit meer weggegaan. “Ik heb een jaar in Rotterdam gestudeerd, maar dat is bij een jaartje gebleven.” Joost is diagonaal door het onderwijs gegaan. Eerst de MAVO, daarna de HAVO om af te sluiten met het VWO. “Toen moest ik kiezen: ga ik studeren waar ik goed in ben of ga ik iets studeren wat ik leuk vind. Economie of geschiedenis. Het werd dus economie. In Rotterdam”. Economie werd geen succes en dus begon Joost in 1998 zijn studie geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Uiteindelijk studeerde hij in 2005 af op een Leids onderwerp met als titel “Het belang van Leiden: Leiden in het Rampjaar 1672. Officieel is Joost dus Stadshistoricus.

Tijdens zijn studententijd werd hij lid van studentenvereniging Augustinus waar hij in het jaar 2001 – 2002 Voorzitter Vereniging van was. “Ik vond het een bijzondere eer om voorzitter de mogen zijn van de grootste studentenvereniging van Leiden met binnen haar societeitsmuren ook nog een a la carte restaurant. Ik heb er een prachtige tijd gehad. Je combineerde toch een beetje een kantoorbaan met een horecabaan.”

Academie

Politiek actief

Eveneens tijdens zijn studententijd werd Joost politiek actief. “Dat begon door eerst lid te worden van het CDA in 2000. Eerst ga je naar een ALV, toen nog in een kerkzaaltje, daarna begin je met zelf dingen voor de partij te organiseren. Zeker toen ik samen met CDA’ers Wouter den Hollander, Geerten Boogaard en Joery Strijtveen het CDJA in Leiden weer nieuw leven in heb geblazen, hebben we mooie tijden meegemaakt. Debatavonden met ministers Donner, De Geus en Peijs. Dat waren volle zalen.” In 2002 stond Joost voor het eerst op de kandidatenlijst van de gemeenteraadsverkiezingen. Op de 10e plek. “Dat was wel bijzonder. Niet alleen omdat er voor het eerst echt mensen op mij konden stemmen, maar ook omdat mijn vader Wim de lijsttrekker was. Ik heb die verkiezingen dus dubbel intensief meegemaakt.” Het CDA haalde echter 5 zetels en dus kwam Bleijie niet in de Raad. In 2006 was het wel raak. Toen stond Joos op plek 4 van de kandidatenlijsten. “Anders dan de 10e plek, was plek vier echt een verkiesbare plaats. Dus zat ik, net als heel veel CDA’ers toen, tot aan mijn nek in de campagne.” Het CDA kwam met 5 zetels in de Raad. Joost kreeg de woordvoerderschappen openbare orde, veiligheid, bestuur, leefbaarheid, studentenzaken en omgevingskwaliteit. Op dit laatste onderwerp haalde hij de landelijke publiciteit door de discussie over de meeuwenoverlast aan te zwengelen.

Joost haalde als kersvers raadslid de landelijke media over de meeuwenoverlast

Centrummanager in Leiden

In 2008 vertrok Joost uit de gemeenteraad om Centrummanager in Leiden te worden bij het Centrummanagement Leiden. Een functie die qua belangenverstrengeling niet te verenigen was met het Raadswerk. Bijna 4 jaar was hij de intermediair tussen binnenstadondernemers, horeca, vastgoedsector, onderwijs, culturele sector enerzijds en de gemeente anderzijds. “Als Centrummanager lanceerde ik onder andere de campagnes Zomer in Leiden, Winter in Leiden en Leiden Winkelstad. Campagnes die uiteindelijk door Leiden Marketing zijn overgenomen in Ontdek Leiden. Tevens was hij initiatiefnemer van de IJsbaan op de Nieuwe Rijn, de Leidse Restaurantweek, Theatertafelen en Moonlight-Shopping. Ook speelde hij een belangrijke rol in de realisatie van de Morspoortgarage en was hij een aanjager van het debat over de parkeer- en bereikbaarheidsproblematiek en het gebrek aan handhaving in de Leidse binnenstad. “Parkeren en bereikbaarheid, het continue hierover beginnen is mij wellicht lang niet altijd in dank afgenomen. Maar het is o zo belangrijk voor een aantrekkelijke binnenstad. En uiteindelijk hebben al die gesprekken en al die pleidooien effect gehad. Besluiten om de parkeergarage Lammermarkt en Garenmarkt aan te leggen zijn in die tijd genomen. Ook de (tijdelijke) garage Morschpoort is gerealiseerd in die tijd.

Joost bij zijn afscheid als Centrummanager. "Parkeren is cruciaal voor een aantrekkelijke binnenstad". (Foto: Sleutelstad)

Ondernemers en ondernemerschap

Na zijn tijd als Centrummanager ging Joost aan de slag voor MKB-Nederland en Detailhandel Nederland waar hij de functie van Secretaris Detailhandel vervulde. In die hoedanigheid had hij veelvuldig contact met de brancheverenigingen in de detailhandel. Hij hield zich voor hen onder meer bezig met oneerlijke concurrentie in de detailhandel, maar ook met MKB-problemen als winkelopvolging en winkelveiligheid. Op 1 januari 2014 begon Joost samen met zijn broer Tim met de LeidsePas / Leiden CityPass. Een pasje voor respectievelijk bewoners en bezoekers van Leiden en de regio die bij bij ruim 200 ondernemers in de binnenstad unieke kortingen een aantrekkelijke acties biedt. Een must-have voor iedere binnenstadsbezoeker en een grote stimulans voor de Leidse binnenstadsondernemer.

LeidsePas

Terug in de Raad
In 2014 stelde Joost zich weer weer verkiesbaar voor de Leidse gemeenteraad. “Het bloed kruipt waar het niet gaan kan? Nee hoor, uit passie voor de stad en voor het CDA. Het klinkt clichĂ© maar het zijn van volksvertegenwoordiger in de stad waar je vandaan komt is het mooiste wat er is.” Onder aanvoering van voormalig wethouder Jan-Jaap de Haan haalde het CDA 4 zetels. Toen De Haan in september 2014 vertrok uit de gemeentepolitiek, nam Bleijie zijn zetel in. Thans is hij in de gemeenteraad woordvoerder op de gebieden Economie, cultuur, werk en inkomen, en financiĂ«n. Tevens is hij lid van de Commissie van de Rekeningen, de raadscommissie die waakt over de kwaliteit van de gemeentefinanciĂ«n. In 2016 werd Joost genomineerd voor de titel Raadslid van het Jaar. Helaas won hij niet. “Ik vond het al een bijzondere eer om genomineerd te zijn. Dat betekent toch dat je als raadslid niet alleen inhoudelijk een snaar raakt, maar ook dat je zichtbaar bent in de stad.”

Joost4

Vlogger, columnist en Den Tonkelaarredenaar

Leidenaren zullen Joost wellicht niet kennen vanwege het bovenstaande, maar wel vanwege de Den Tonkelaarrede, de jaarlijkse rede tijdens het koraalmuziek in het Van der Werfpark tijdens de viering van Leidens Ontzet. Deze rede, die jarenlang door wijlen meneer Den Tonkelaar werd gehouden is door Joost in 2006 genoemd naar zijn illustere voorganger. Ook is het mogelijk dat de nodige Leidenaren van Joost een rondleiding door Leiden hebben gekregen. Jarenlang was hij als stadsgids actief voor de VVV Leiden (thans Leiden City Events). Ook trad Joost menigmaal op als debatleider. Zo leidde hij drie keer het Voorzittersdebat tijdens de studentenintroductieweek EL CID en was hij leider van de binnenstadsdebatten van het Leidsch Dagblad.