1394367728Tijdens het opruimen van mijn zolder kwam ik de CDA-verkiezingsfolder 2006 tegen. Geinig om te lezen dat veel van wat toen actueel was, dat nog steeds is. Een van wensen die het CDA toen had is het ‘Enge Plekken Plan’. Ofwel een plan om plekken in de stad die als eng of unheimisch worden ervaren aan te pakken. Toen werden bepaalde plekken in Leiden als onveilig ervaren en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat nog steeds zo is. Net als veel Leidenaren ben ik deelnemer van Burgernet en het valt mij op dat criminaliteit helaas mijn wijkje niet voorbij gaat. Steeds vaker kom ik meldingen tegen die akelig dicht in de buurt zijn. Dat zal voor andere wijken in Leiden niet anders zijn.

Wat betreft de Merenwijk kunnen we het Enge Plekken Plan een nieuw leven inblazen. Neem bijvoorbeeld Korfbalvereniging Pernix waar ik onlangs te gast was. Daar kwam het Enge Plekken Plan van toen ter sprake. Wat is het geval: Pernix heeft sinds een aantal jaar een nieuw onderkomen. Het oude sportpark naast de inmiddels verdwenen Groenoordhallen is ingeruild voor een onderkomen in het Noorderpark. Overdag een prachte plek om te korfballen, maar ’s avonds niet bepaald een toegankelijk terrein. Het akelig donkere Joop Vermondpad is de enige toegangsweg tot het park. “Natuurlijk voelen onze leden, met name de dames, zich lang niet altijd prettig als ze ’s avonds hier komen om te trainen” zo zei een van de bestuursleden. Samen met Pernix zouden we onze schouders moeten zetten onder een beter en vooral veiligere toegangsweg. Maar wat voor Pernix geldt, geld ook voor de Broekweg die dwars door de wijk loopt. Met name het laatste stuk is donker en stil. Dat wakkert het gevoel van onveiligheid aan. Vele Merenwijkers zullen de fiets een versnelling hoger zetten als dit stuk gereden wordt.

Samen met de wijk zouden we de enge plekken in kaart moeten brengen en bekijken waar we verbeteringen kunnen aanbrengen. Graffiti verwijderen uit tunneltjes, meer surveilleren, betere verlichting, cameratoezicht op bedrijfsterreinen, het zijn voorbeelden waarmee we de wijk veiliger kunnen maken. En dat moeten we niet vanuit de ivoren toren die Stadhuis heet bedenken, maar samen met maatschappelijke organisaties, verenigingen en bovenal bewoners. Met elkaar kunnen we de veiligheid in buurt en wijk verbeteren.