Op maandag reageer ik onder de noemer “Kort Leidsch” op een artikel dat afgelopen week in een van de Leidse media heeft gestaan. Een artikel dat mij bezig hield, prikkelde of omdat het zo mooi Leids is dat extra genoemd moet worden. Of gewoon omdat ik mijn mening wil geven over het nieuws! Deze week: Leids tekort van vier miljoen (Leidsch Dagblad, dinsdag 6 juni, onderstaand weergegeven)


IMG_0147De gemeentebegroting, het is niet het meest sexy, het meest in het oog springende thema in de gemeentepolitiek. Bij debatten over de gemeentefinanciën is de publieke tribune lang zo gevuld niet als bij een debat over pak ‘em beet de ijshal of het Singelpark. En natuurlijk is dat wel te begrijpen. De toekomst van de ijshal en al het sentiment dat daar omheen hangt, brengt meer mensen op de been dan bijvoorbeeld de solvabiliteit van de gemeente. Toch raakt de gemeentebegroting iedere Leidenaar en zou het meer aandacht verdienen. De hoogte van de lokale lasten en heffingen worden bepaald door de stand van de gemeentefinanciën. Bij gaten in de begroting dreigt immers een stijging van lokale belastingen als de OZB of de afvalstoffenheffing. En dat is iets wat we hardwerkende Leidenaren (om maar eens wat VVD-jargon te gebruiken) niet willen aandoen.

Deze week presenteerde het college de Jaarstukken en de Kaderbrief. Ofwel een financiële stand van zaken en een doorkijkje naar de begroting die in november wordt vastgesteld in de gemeenteraad. Er is sprake van een tekort op de lopende begroting, maar zo las ik in de Leidse media, dat mocht toch geen naam hebben. Wat is 4 miljoen euro nou op een gemeentebegroting van ruim 500 miljoen. Tsja, er zijn dagen dat ik het niet op mijn bankrekening heb staan. Zorgelijk is dat het gat in de begroting opgevuld wordt met een greep uit de concernreserve. Ook wel het weerstandsvermogen genoemd. Dit is een reserve waar onverwachte tegenvallers mee kunnen worden opgevangen. Kosten waar we van te voren geen rekening mee hadden gehouden. Voorbeeld: Ruim een jaar geleden kwamen er de nodige vluchtelingen naar Leiden. Mensen uit Syrië die huis en haard verlaten hebben om hier een veiliger heenkomen te vinden. Mensen die uit een benaderde situatie kwamen en die we in Leiden gelukkig een thuis hebben kunnen gegeven. Daar was van te voren geen rekening mee gehouden. Nou die kosten komen uit de concernreserve.

Om weerbaarheid van de gemeente Leiden op peil te houden, hebben we afgesproken dat we de concernreserve rond € 30 miljoen te houden. Een voldoende buffer voor een stad met de omvang als die van Leiden. Trots vertelt de wethouder dat de reserve in 2021 op het afgesproken niveau zal staan. Wat de wethouder er niet bij zegt is dat de weg er naar toe door diepe dalen gaat. De komende jaren zal de concernreserve veel verder dalen dan de afgesproken 30 miljoen en dus kunnen we niet anders dan concluderen dat Leiden ondanks alle ambitieuze en mooie plannen in de jaren tot 2021 financieel bijzonder kwetsbaar is. En dat is geen goed nieuws.