5223810“Alweer dat boek?” Mijn moeder moet er een beetje gek van geworden zijn dat ik als klein mannetje in de Bibliotheek in de Merenwijk iedere keer met hetzelfde boek kwam aanzetten. Ik zal een jaar of 8 geweest zijn dat ik het boek over Nederlandse Treinen voor de zoveelste keer leende.  Het was vooral die oude gele ‘hondenkop’-trein die mijn hart snelle deed kloppen. Idolaat was ik van treinen, zelfs zo erg dat ik ervan droomde om conducteur te worden! Of machinist. Als ik vroeger uit het dakraam van mijn ouderlijk huis keek, kon ik in de verte de treinbaan zien. Uren kon ik kijken naar de voorbij rijdende treinen die als gele stippen aan de horizon voorbij raasden. Dat o zo drukke mannetje hield dan voor een paar uur zijn mond. Heerlijk vonden mijn ouders dat.

Met een steen in mijn buik las ik het voornemen van het College van B&W dat ze de bibliotheek in de Merenwijk na decennialang trouwe dienst willen gaan sluiten. Er moet bezuinigd worden en creatiever dan bezuinigen op cultuur is het college niet. Dus is onder andere de bibliotheek in de Merenwijk het kind van de rekening. Waar we landelijk allerlei campagnes om lezen te stimuleren optuigen waarbij zelfs Prinses Laurentien regelmatig voor wordt ingevlogen, zal een gezinswijk als de Merenwijk dus in de toekomst zonder bibliotheek verder moeten. Goed, er komen kleine ‘biebjes’ op de 6 basisscholen maar de gezinnen en de ouderen in de wijk die veelvuldig van de bibliotheek gebruik maakten staan in de kou. Waar is de partij van de wijken als je hem nodig hebt? Laat staan de onderwijspartij?

Het CDA is tegen de sluiting van de bibliotheek in de Merenwijk. Waarom? Omdat een gezins- en kinderrijke wijk simpelweg een bibliotheek verdiend. Leiden is een onderwijsstad, een schrijversstad, een stad van wetenschap, dan mag je in een wijk als de Merenwijk gewoon een bibliotheek verwachten. Dat is toch de basis van mensontwikkeling! Bovendien is de bibliotheek veel meer dan alleen een pand met boekenkasten. Kinderen raken er geïnspireerd en kunnen er de vraag ‘wat wil je later worden’ beantwoorden of vinden er munitie voor hun spreekbeurt of werkstuk. Ouderen hebben een loopje, een beetje aanspraak en lenen er de nieuwste boeken omdat je die met je pensioentje niet kunt betalen of omdat een e-reader al helemaal geen optie is. Mensen van niet-Nederlandse komaf kunnen er boeken lenen met bijvoorbeeld grote letters waardoor ze de Nederlandse taal sneller machtig kunnen worden. Kortom, de bibliotheek is veel meer dan alleen een pand met boekenkasten.

Weet je wat het wrange is. De bibliotheek moet sluiten en andere culturele instellingen worden gekort terwijl aan allerlei andere prestigeprojecten wel bakken met geld wordt uitgegeven. Innovatie, wetenschap, marketing, de sky is the limit. Neem nou het participatiefonds Innovation Quarter, een revolving fund voor innovatieve bedrijven kunnen (door)starten. B&W is van plan hier 2 miljoen in te storten. Als het om high-tech of innovatie gaat is het college bereid om niet alleen de buidel te trekken, maar ook rentelasten te betalen en het risico te lopen het geld niet meer terug te zien. De Bibliotheek wordt echter gezien als last op de begroting terwijl er zoveel Merenwijkers blij van worden. Een duidelijk geval van verkeerde prioriteitstelling  lijkt mij.

Gelukkig is er ook reuring in de wijk ontstaan. Bewoners willen hun ‘Bieb’ gewoon open houden en daar sluit het CDA zich graag bij aan. Met bovenstaande 2 miljoen zou de toekomst 20 jaar gegarandeerd kunnen worden. Ik zal namens het CDA op 2 juli dan ook een voorstel doen om de bibliotheek in de Merenwijk open te houden. En dat verdienen de kinderen, de gezinnen en de ouderen in de wijk. Vandaar dat ik zojuist deze petitie heb getekend: http://petities.nl/petitie/red-de-bibliotheek-merenwijk. Red de Bieb, al is het alleen maar omdat mijn zoontjes dat boek over treinen ook in de toekomst nog kunnen lenen!