7374515‘Winkels open, Fietsers lopen’, zo luidt de slogan van de door wethouder Strijk gelanceerde campagne om fietsers in winkelgebieden er toe bewegen om vooral van de stalen ros af te stappen en te gaan lopen. Het winkelt immers lang zo lekker niet als je van je sokken gereden wordt door een onverlaat die het nodig vindt om te fietsen in een winkelstraat, laat staan te brommen. Wat in vroeger tijden de gewoonste zaak van de wereld was, namelijk niet fietsen in voetgangersgebieden, is dat tegenwoordig dus niet meer. Er zijn nota bene bewustwordingscampagnes voor nodig om dit euvel te verhelpen. Treurig eigenlijk! In dat licht bezien is de campagne een goede en terechte keuze. Ik vraag me alleen af of ook de gemeente zelf nu eens daad bij woord voegt. Leg ik uit: In het verleden zijn er vaker van dit soort bewustwordingscampagnes gehouden. Of het nou zwerfvuil of wildplakken was, uitstallingen of straatverkoop, campagnes te over om het ergernissen aan te pakken. Strekking van de campagnes was altijd: “Geacht winkelend publiek, geachte ondernemer, geachte Leidenaar, u mag iets niet en de gemeente spreekt u daar nu op aan”. Een beetje zoals oom agent van vroeger met die opgestoken vinger. Gelukkig was dit voor heel veel fatsoenlijke mensen een reden om even op het gedrag te letten. Even afstappen dus of even een prullenbak opzoeken. Maar er is altijd een klein groepje lieden dat geen aanstoot neemt aan ronkende teksten die namens de gemeente op een bord of poster zijn gedrukt. Ik zal geen geheim verklappen dat dat bij “Winkels open, Fietsers lopen” ook zo zal zijn. Vervelend, maar waar. Dan is wat mij betreft de gemeente weer aan zet en zal ze moeten handhaven. Ofwel de hardleersen onder ons moeten aanspreken en desnoods een prent moeten geven. Ben ik voor het schrijven van boetes? Liever niet, maar wel mensen echt niet willen luisteren!

Het probleem zit echter dieper. Wie de handhavingsprioriteiten van de gemeente bekijkt komt tot de conclusie dat het handhaven van (ondernemers)ergernissen ergens onderaan de lijst bungelt. Met andere woorden: er wordt nauwelijks handhavingscapaciteit vrijgemaakt om ergernissen als wildplakken, uitstallingen, zwerfvuil en dus ook fietsers in voetgangersgebieden vrijgemaakt. Wel worden de dames en heren handhavers ingezet om fout geparkeerde auto’s te beboeten. Wel zo makkelijk, want een auto praat niet terug. Wat mij betreft gaan we dat eens veranderen. Het doel van handhaven moet het oplossen van ergernissen en problemen zijn, niet het schrijven van een x-aantal boetes. Natuurlijk moeten hinderlijk fout geparkeerde auto’s een prent krijgen, maar om daar nou het overgrote deel van je capaciteit voor vrij te maken en aan de overige ergernissen bijna niets, is wat mij betreft scheef. Als er ook bij de huidige campagne niet voor gekozen is om een substantieel deel van de handhavers vrij te maken dan dreigt ook “Winkels open, Fieters lopen” een tandeloze tijger te worden.  En dat kan niet de bedoeling zijn van deze sympathieke campagne.