Op maandag reageer ik onder de noemer “Kort Leidsch” op een artikel dat afgelopen week in een van de Leidse media heeft gestaan. Een artikel dat mij bezig hield, prikkelde of omdat het zo mooi Leids is dat extra genoemd moet worden. Of gewoon omdat ik mijn mening wil geven over het nieuws! Deze week: Spijkers met koppen, radio 2 (link hier)

Dit is een heel verhaal, maar als uw portemonnee uw lief is, is het handig om dit even te lezen.

financien2Het is iets hardnekkigs bij collegepartijen VVD, D66 en PvdA: het roepen dat de lokale lasten voor Leidenaren zijn gedaald. Afgelopen zaterdag nog tijdens het debat bij Spijkers met Koppen op radio 2. Daar beweerde de PvdA met droge ogen dat de lokale lasten de afgelopen jaren gedaald zijn. Hun boodschap: We moeten vooral heel blij zijn met zijn allen. JUICHEN zoals Louis van Gaal dat ooit zei. Ook de VVD slaat zichzelf tot blauwe plekken aan toe op de borst omdat de lasten zijn verlaagd. De champagne kan ontkurkt worden volgens de Leidse liberalen, want zij hebben als een ware hoeder van lokale schatkist goed werk geleverd. Maar is dat ook zo? Ik kan u verklappen, het stellen dat de lokale lasten gedaald zijn de afgelopen jaren zou je met recht een Zijlstraatje kunnen noemen. Een Halbe waarheid zo u wilt. Want als je de cijfers bekijkt, blijkt het tegendeel!

Een van de belangrijkste belastingen die gemeenten kennen is de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Ofwel een belasting de je betaalt over de waarde van een pand. Woningeigenaren betalen die, maar ook eigenaren van niet-woningen, bedrijfspanden of winkels bijvoorbeeld, betalen die. In het geval van bedrijfspanden wordt de OZB over het algemeen doorgerekend in de huur. De waarheid omtrent de OZB is deze: Die voor woningen is gedaald in Leiden (zie eerste grafiek onderstaand). Ere wie ere toekomt. Echter, als je de OZB voor woningen vergelijkt met landelijk niveau dan zitten we in de top van Nederland. Het mocht dus ook wel eens een keertje dat Leidenaren minder gingen betalen. De OZB voor niet-woningen, de belasting voor ondernemers en bedrijven, is spectaculair gestegen (zie figuur 2 onderstaand). En ook deze OZB was al aan de hoge kant. Ondernemers en bedrijven betalen dus voor de dadendrang van dit college. Dat de OZB-gedaald is zoals PvdA, D66 en VVD beweren, is dus een Halbe waarheid!

De goede oude tijd: de VVD in actie tegen betaald parkeren (bron: Sleutelstad)

De goede oude tijd: de VVD in actie tegen betaald parkeren (bron: Sleutelstad)

Maar er is meer. In Leiden is er nog een aantal lokale lasten waar Leidenaren mee te maken krijgen. Eentje daarvan is explosief gestegen de afgelopen 4 jaar, namelijk de parkeerbelasting. Die bestond 4 jaar geleden nog niet, maar onder aanvoering van D66 is die er toch gekomen. 80% van de Leidenaren betaalt nu om een autootje voor de deur te kunnen zetten. En dat terwijl er in veel wijken geen probleem werd ervaren met parkeren. Gevolg, een flinke belastingverhoging voor veel Leidenaren. Gniffelend bekijk ik altijd het oude campagnemateriaal van de VVD, zie hiernaast. De goede oude tijd…..

Nog een belasting die flink gestegen is, is de Afvalstoffenheffing. Dat is de belasting voor het ophalen, afvoeren en verwerken van afval. Zowel voor eenpersoonshuishoudens, als voor huishoudens met meerdere personen is deze gestegen (onderstaand figuur 3 en 4). Dat geldt ook voor de rioolheffing, de heffing voor het afvoeren van uw douchewater, uw kleine of grote boodschappen, maar bijvoorbeeld ook voor regenwater. Ook die heffingen zijn voor een- en voor meerpersoons huishoudens gestegen (figuur 5 en 6). Een mooie graadmeter is het totale bedrag aan belastinginkomsten die de gemeente gehad heeft. Onderstaand is die te zien. Het bedrag dat binnen is gekomen aan lokale belasting tussen 2014 en 2017 is gestegen (figuur 7 en 8). Alleen de eenpersoons-huiseigenaren komen er bekaaid van af. Kortom de jubelverhalen over lokale lasten die uit PvdA-, D66, en VVD-hoek komen, kunnen niet alleen naar het rijk der fabelen, tevens zijn ze potsierlijk en simpelweg onjuist. Leidenaren, zowel bewoners als bedrijven zijn door de lastenverzwaring van dit college van D66, VVD, PvdA en SP simpelweg meer gaan betalen. Dat is de waarheid! Sterker nog, als de PvdA het voor het zeggen krijgt in Leiden verhogen we de lokale lasten nog veel verder!

Ja dat is leuk, hoor ik u denken, maar het CDA dan? Het is wel makkelijk hè om te roepen dat het allemaal zo slecht is, maar wat vindt het CDA dan? Wij hebben altijd gepleit voor de nullijn voor lokale lasten. Ofwel het niet laten stijgen van de lasten.  Want Leidenaren betalen al zo veel. Dat doen wij nu weer. Laten we de lokale lasten, die gestegen zijn de afgelopen jaren èn die in vergelijking met andere steden al erg hoog zijn, in Leiden nou niet verder laten stijgen. Dat is een eerlijk verhaal!

Ontwikkeling OZB-woningen (bron: waarstaatjegemeente.nl)

Ontwikkeling OZB-woningen (bron: waarstaatjegemeente.nl)

Figuur 2: Ontwikkeling OZB-niet woningen (bron: waarstaatjegemeente.nl)

Figuur 2: Ontwikkeling OZB-niet woningen (bron: waarstaatjegemeente.nl)

Figuur 3: Ontwikkeling afvalstoffenheffing eenpersoonshuishoudens (bron: waarstaatjegemeente.nl)

Figuur 3: Ontwikkeling afvalstoffenheffing eenpersoonshuishoudens (bron: waarstaatjegemeente.nl)

Figuur 4: Ontwikkeling afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoudens (bron: waarstaatjegemeente.nl)

Figuur 4: Ontwikkeling afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoudens (bron: waarstaatjegemeente.nl)

figuur 5: Ontwikkeling Rioolheffing eenpersoonshuishouden (bron: waarstaatjegemeente.nl)

figuur 5: Ontwikkeling Rioolheffing eenpersoonshuishouden (bron: waarstaatjegemeente.nl)

Figuur 6: Ontwikkeling rioolheffing meerpersoonshuishouden (bron: waarstaatjegemeente.nl)

Figuur 6: Ontwikkeling rioolheffing meerpersoonshuishouden (bron: waarstaatjegemeente.nl)

FullSizeRender 1

Figuur 7: Ontwikkelingen lokale lasten 2014 (bron: programmabegroting gemeente Leiden 2015)

FullSizeRender

Figuur 8: Ontwikkeling lokale lasten 2018 (bron: programmabegroting gemeente Leiden 2018)