Leiden is de mooiste stad van de wereld. Leidenaar en historicus Joost Bleijie gaat op zoek naar de mooiste plekken in de stad en de mooiste verhalen die achter de Leidse plekken, personen, gebeurtenissen of producten schuil gaan. Uiteraard maakt hij een Selfie op deze plek. Deze keer in Selfie met….: The Pilgrims

25. Pilgrims - Jean PesijnhofNa de Beeldenstorm van 1566 en het Ontzet werd Leiden een geloofstolerante stad. Wie denkt dat iedereen anno 1575 alles mocht geloven en daar ook openlijk mee te koop kon lopen heeft het mis. Het protestantisme werd het geloof in de Republiek der Verenigde Nederlanden en daar waren ze in Leiden best streng in. Leidenaren die niet protestant waren maar bijvoorbeeld katholiek bleven, moesten het doen met zogenaamde schuilkerken. Een mooie, de Lokhorstkerk bevindt zich op de Pieterskerkstraat. Maar ook het feit dat veel dorpen rondom Leiden een sterke katholieke signatuur hebben, zoals Warmond, doen daar nog aan denken. Kon je niet naar de kerk in Leiden, dan wandelde ja naar de mis in Warmond.  Tolerantie gold meer voor protestanten die elders in Europa hun leven niet zeker waren. Dat trok mensen van heinde en verre aan, zoals de bijvoorbeeld de Pilgrims, een groep orthodox protestanten die zich in Engeland niet meer senang voelde onder de Engelse staatskerk. Zij kozen voor de oversteek naar de tolerantere Nederlanden en vestigden zich in 1609 in Leiden. John Robinson was hun spiritueel leider. Zijn huis, De Engelse Poort vlak naast de Pieterskerk waar nu het Jean Pesijnhof is, diende voor een lange tijd als de eerste kerk van de Pilgrims.

De Pilgrims bleven echter niet heel lang in Leiden. In de ruim 10 jaar dat ze in Leiden woonden, mengden de kinderen van deze Pilgrims zich makkelijk met de lokale bevolking. Zou namen gewoonten en gebruiken, wellicht ook wel de Leidse R, over van de Leidenaren. En dat paste niet goed bij de hechte en de wat gesloten geloofsgemeenschap. Zij wilden graag hun eigen identiteit bewaren en zo kwamen ze tot een nieuw plan. Ze zouden vertrekken ‘de Nieuwe Wereld’ ofwel Amerika. Daar zouden ze een nieuw bestaan te starten. Niet alle Pilgrims gingen mee. John Robinson bijvoorbeeld bleef in Leiden en stierf daar in 1625. Hij ligt begraven in de Pieterskerk. John Brewster, de boekdrukker aan wie Leiden de Pilgrim Press heeft te danken, ging wel mee. Hij overleefde de reis ook.

Mayflower in 1609 -bron Wikipedia-Nadat de Pilgrims eerst met de boot de Speedwell via Delfshaven naar Southampton waren gevaren, stapten ze over op de Mayflower die ze richting Amerika bracht. Het werd een barre toch van maanden voordat ze in november 1620 aankwamen in Plymouth ten zuiden van het huidige Boston. Wat de Pilgrims zo beroemd maakt, is dat zij gezien worden als grondleggers van de huidige Verenigde Staten. Later werden ze dan ook de Pilgrim Fathers genoemd. Zij bouwden rondom het ideaal van (geloofs)vrijheid een gemeenschap op. Saillant detail: de Pilgrims brachten ook een klein beetje Leidens Ontzet naar Amerika. Thanksgiving, waarmee de Pilgrims de eerste oogst vierden, zou geïnspireerd zijn door Leidens Ontzet. Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Pilgrims uit Leiden vertrokken. Daarom vieren we dit jaar het Pilgrimjaar. De plaquette aan de zijkant van de Pieterskerk doet nog denken aan de Pilgrims en hun Leidse tijd, net als de kleine nis in de Pieterskerk zelf. Daar wordt het verhaal verteld van een markante groep Leidenaren, die uiteindelijk vertrokken.