1. Selfie met RembrandtLeiden is de mooiste stad van de wereld. Leidenaar en historicus Joost Bleijie gaat op zoek naar de mooiste plekken in de stad en de mooiste verhalen die achter de plekken schuil gaan. Uiteraard maakt hij een Selfie op deze plek. Deze keer in Selfie met….: Rembrandt van Rijn. 

De Rembrandtbrug over het Galgenwater, toeristen kennen vaak de naam van de brug niet, maar herkennen de brug wel. Aan het eind van de brug ligt namelijk de steeg waar het allemaal gebeurde namelijk de Weddesteeg. Hier stond de wieg van Rembrandt van Rijn. Helaas is de steeg voor likkebaardende toeristen die een soort Rembrandt-Walhalla verwachten toch altijd een klein beetje een teleurstelling. Goed, Rembrandt staat op een voetstuk en in op de Rembrandtplaats tref je hem zelfs 3 keer, maar dat is het wel een beetje.

Rembrandt, de grootste Leidenaar aller tijden werd geboren op 1606 in onze stad. Het geboortehuis van Rembrandt is al lang geleden gesloopt. De huidige nieuwbouwgevel waar een betonnen plaat te zien is waarop staat dat Rembrandt hier in 1606 ter wereld kwam is samen met het Rembrandtplaats het enige dat nog aan de schilder herinnert. En dat terwijl Rembrandt toch echt een Leidenaar was en ruim 25 jaar van zijn leven in Leiden woonde. Hij ging er naar de Latijnse School, leerde van Jacob Van Swaenenburg het vak en stond zelfs ingeschreven aan de universiteit. Dat laatste overigens zonder echt colleges te volgen. In die tijd waren colleges sowieso schaars, maar de reden dat Rembrandt ingeschreven stond was anders. Studenten waren gevrijwaarde van het betalen van bier- en wijnaccijnzen. Dat scheelde in dichtbevolkte huis van familie Van Rijn simpelweg een hoop belasting! We blijven Hollanders natuurlijk, ook in die tijd!

Ook van die beroemde nachtwacht zeggen verstokte Leidenaren dat het aandeel Leiden er groot in is. De vader van Rembrandt was Poorter van Leiden ofwel een officieel ingezetene van de stad. Poorters hadden het recht een wapen te dragen en om een klein legertje aan te voeren die zowel overdag als ‘s nachts de wacht hielden. Rembrandts vader was dus Dag- en Nachtwacht. Ongetwijfeld is Rembrandt met zijn vader mee geweest in de nachtelijke uren om vanaf de stadsmuren te kijken wat er zoals gebeurde in de omgeving van de stad. Ongetwijfeld dat Rembrandt zijn herinneringen hieraan de vrije loop heeft gelaten toen hij De compagnie van Kapitein Frans Bannink Cocq en luitenant Willem van Ruytenburg maakt zich gereed om uit te marcheren zoals De Nachtwacht officieel heet schilderde. Rembrandt moet er weken mee bezig zijn geweest en die compagnie kon natuurlijk niet al die tijd in het gelid staan. En zijn herinneringen waren Leids. De Nachtwacht is dus een beetje Leids. Veel van Rembrandt zie je niet in Leiden. Hij was dan misschien wel de beste schilder allertijden en is nog steeds een Hollands Icoon, in Leiden kom je hem nauwelijks tegen. Behalve dan in de Weddesteeg.

Heeft u een leuke suggestie voor een Selfie met….? Laat dan een reactie achter.