Het Bio Science Part met Naturalis en het Pesthuis op de voorgrond

Het Bio Science Part met Naturalis en het Pesthuis op de voorgrond

5 ton trek het college van B&W uit om het zogenaamde Regenerative Medicine Platform (RGMP) te steunen bij de start ervan. Het RGMP is een aan het LUMC gelieerd platform voor regeneratieve geneeskunde. Ofwel vervangingsgeneeskunde waar het vervangen van cellen, weefsels en zelfs organen centraal staat. Mogelijk dat regeneratieve geneeskunde zal leiden tot levensverlenging omdat men de schade veroorzaakt door veroudering zal kunnen herstellen. Studenten die bijvoorbeeld tijdens de laatste fase van hun studie onderzoek doen naar een medicijn kunnen na hun afstuderen het onderzochte medicijn verder ontwikkelen in het RGMP om het uiteindelijk op de markt te brengen. Er komt maar een paar platforms van deze groeiende vorm van geneeskunde in Nederland, waarvan Leiden er een is. De verwachting is dat platforms als het RGMP na 5 jaar winst gaan maken.

Een nobel streven van het B&W om hier 5 ton in te investeren. De vraag is echter: waarom moet de gemeente de buidel trekken? Is dit wel een kerntaak van de gemeentelijke overheid? En waarom door middel van een subsidie in een potentieel winstgevend bedrijf? Eerlijk, ik vind dit eigenlijk geen taak van de gemeente om dit te doen. Noem mij een bedrijf of instelling met winstverwachting die bij de start zo’n smak geld krijgen van de belastingbetaler. Dat zijn er niet veel. Dat de wethouder heeft toegezegd dat het bedrag niet in de vorm van een subsidie maar in de vorm van een revolving fund wordt gegeven, maakt het een stuk acceptabeler. Een subsidie krijg je immers niet terug, een revolving fund, zij het met risico’s wel. Bij investeren in instellingen als deze lijkt me dat de enige juiste weg.

Dan blijft de vraag waarom de gemeente Leiden hier geld in zouden moeten steken? En waarom bijvoorbeeld de Provincie dat niet doet? Life Sciences is een van de Nederlandse topsectoren en Leiden heeft daarin een sterke positie met de de aanwezigheid van het BioSciencePark, met het LUMC en de Universiteit. Om deze positie te behouden, zullen we samen met de partners investeringen niet moeten schuwen. Investeringen die ook weer werkgelegenheid opleveren en die het imago van Leiden als Kennisstad verder versterken. Dat betekent overigens niet dat we altijd cheques moeten uitschrijven, want als er een platform over de dam is dan volgen er vaak meer. En dat betekent ook niet dat dit soort bedragen altijd maar moeten worden uitgetrokken voor het BioSciencePark. Ook andere bedrijfsterreinen of winkelgebieden kunnen wel een stimulans als deze gebruiken.

Wat: Regenerative medicine Platform

Wanneer in de Raad: Donderdag 28 september

Wat kost het? € 500.000,-, geld dat bij winstgevendheid weer terug komt.

Wat heeft de Leidenaar er aan? Een mooi, innovatief platform in de stad, werkgelegenheid, goed voor de aantrekkingskracht van Leiden als kennisstad.