Joost in de RaadEen historisch besluit, zo noemde ik het besluit dat de Gemeenteraad onlangs nam over de begroting 2019. In mijn inbreng tijdens de behandeling van de begroting deed ik een beroep op het gezond verstand van mijn 38 collega-raadsleden en riep ze op om nog eens goed te bedenken waar mee ingestemd zou gaan worden. “Ik hoop dat u collega-raadsleden zich er bewust van bent waar u straks mee gaat instemmen, namelijk een meerjarenbegroting waarbij het spaargeld op is, de lasten voor Leidenaren flink stijgen, een gigantisch bedrag aan leningen wordt aangegaan zonder zicht op hoe we die gaan terug betalen, een schuldquote die zal stijgen naar 163%, ver boven de VNG-normen, het weerstandsvermogen dat wordt verlaagd, en waarbij alle financiële knoppen waaraan we kunnen draaien wel zo’n beetje uitgedraaid zijn. Kortom een begroting die een gigantische claim legt op toekomstige generaties, die roofbouw pleegt op de gemeentelijke schatkist en die de ruimte van volgende colleges flink verkleind” zo zei ik tijdens mijn inbreng. Het Appèl bleek tegen dovemansoren: ondanks een tegenstem van de voltallige oppositie stemde D66, GroenLinks en de PvdA voor de begroting. Van een juichstemming was na afloop van het debat echter geen sprake. Als dit soort omvangrijke besluiten slechts de steun van de collegepartijen krijgt en het dus niet gelukt is om een oppositiepartij te overtuigen, dan heb ik altijd geleerd dat je aan de besluitvorming moet twijfelen.

De afgelopen maanden hebben we met oppositie de nodige pogingen gedaan om de collegepartijen op andere gedachte te brengen. Dat liep dus op een teleurstelling uit.  Geen van de voorstellen om de financiën om te buigen haalde het. Wat mij betreft kan er dan ook een streep door het college-motto Samen maken we de stad. Ik heb geen enkele keer tijdens de afgelopen maanden het idee gehad dat D66, GroenLinks en de PvdA ook maar enigszins open hebben gestaan voor onze financiële zorgen. Ik heb geen enkele keer ‘ja, dat is misschien een goed idee’ gehoord. Er was altijd wel een obstakel om voorstellen tafel te vegen. EN dat was in het debat niet anders. Wij hebben bijvoorbeeld meerdere voorstellen ingediend om de belastingen van Leidenaren niet te laten stijgen, maar ook de SP kwam met een aantal voorstellen om concrete investeringen te schrappen. Voorstellen die de oppositie steunde, maar voorstellen die het allemaal niet hebben gehaald. Zijn oude tijden van de ijzeren collegediscipline ondanks de zo bewierookte open bestuurscultuur weer terug? Ik hoop het niet, maar wat ik tijdens het debat heb gezien lijkt het er wel op. Het collegeprogramma is gewoon in beton gegoten en daar valt niet vanaf te wijken en dat is jammer. Als je de oppositie zo weinig ruimte laat om ‘Samen de stad te maken’ dan kan je mooie motto ook door prullenbak in. Bovendien heb ik ook de knuppel der collegediscipline weer gezien, waar ook GroenLinks na 8 jaar oppositie moeiteloos in mee lijkt de gaan. Bovenal werd er wat mij betreft tijdens de debatten een gigantische deuk geschoten in de zo bewierookte open bestuurscultuur. Laten we daar eerlijk over zijn, daar is vanaf de Kaderbrief tot aan de behandeling van de begroting in de Raad zeker bij D66 en de PvdA weinig sprake van geweest.

Uiteindelijk ben ik nog het meest teleurgesteld in het uiteindelijke besluit dat is genomen. Los van al het politieke vuurwerk dat we gezien hebben tijdens het debat, hebben we in mijn beleving ook gewoon een hele slechte begroting aangenomen. Een begroting met verregaande consequenties. Alle Leidenaren zullen het flink in hun portemonnee gaan merken want de rekening van alle ambities wordt neergelegd bij de Leidenaar. Bovendien gaat dit college 580 miljoen aan nieuwe leningen aan. Er wordt per dag 4 ton meer uitgegeven dan dat er binnenkomt. En de mogelijkheden om te anticiperen als het tegen zit is flinterdun. Nee, met het aannemen van deze begroting hebben D66, GroenLinks en de PvdA de stad geen dienst bewezen.

Kijk hier mijn hele inbreng terug, scrollen naar 16:51 (tijdsklok) of 01:02:30 (afspeelduur)

https://leiden.notubiz.nl/vergadering/491483/Gemeenteraad%2013-11-2018