3253849Naar aanleiding van het besluit van Burgemeester Lenferink om op 2 oktober een feest op de Kaasmarkt een vergunning èn een subsidie van 50.000 te geven, heeft het CDA door middel van schriftelijke vragen om opheldering gevraagd. “Dat de burgemeester uit veiligheidsoverwegingen de behoefte heeft om op nog een locatie feest te kunnen vieren tijdens Leidens Ontzet om zodoende de massa’s bezoekers beter te kunnen spreiden, dat begrijp ik. Maar het gemak waarmee het besluit genomen is en het bedrag dat twee commerciële evenementenbureaus hebben gekregen om dit concurrerende feest te organiseren gaat echt te ver” zo zegt CDA-Raadslid Joost Bleijie. “Veel, heel veel ondernemers investeren op eigen risico flinke bedragen in het organiseren van festiviteiten tijdens Leidens Ontzet. Zij steken hun nek uit en dat maakt Leidens Ontzet ook zo’n geweldig mooi feest. Ondernemers hebben daar nog nooit subsidie of een gemeentelijke garantstelling voor gekregen. Nu moeten ze met lede ogen aanzien dat om de hoek met belastinggeld een mooi, concurrerend feestje wordt opgetuigd. Dat is een klassiek voorbeeld van oneerlijke concurrentie.” Bleijie roept het college er dan ook toe op om het bedrag aan subsidie terug te vorderen. “Het ondersteunen van concurrerende, commerciële evenementen is echt geen taak van de gemeente, zeker als andere ondernemers voor vergelijkbare evenementen op hetzelfde moment niets krijgen. Daar benadeel je andere ondernemers echt mee. Ik kan echt 1001 andere bestemmingen bedenken waar een subsidie beter tot zijn recht komt.”

Ook de snelheid waarmee het feest vergund is, schiet Bleijie in het verkeerde keelgat. “Het is al jaren bekend dat ondernemers maandenlang bezig zijn met oeverloze vergunningstrajecten om iets te kunnen organiseren tijdens Leidens Ontzet. Vaak weten ze pas een paar weken voor Leidens Ontzet of ze überhaupt een vergunning krijgen. De actie ‘Free-October’ van een groot aantal cafés riep een aantal jaar geleden op om de vergunningverlening te versoepelen maar met name om het te versnellen. Dat is nog steeds niet gebeurd. Dit feest op de Kaasmarkt kwam binnen een week tot stand. Kennelijk kan de vergunningverlening dus wel heel snel!” Bleijie vraagt of andere ondernemers in het vervolg ook snel duidelijk kunnen krijgen over hun vergunning. Ook de gunning van het evenement aan de twee gekozen evenementenbureaus is onderdeel van de vragen aan B&W. “Ik ben inderdaad wel benieuwd naar hoe de gunning van het evenement is verlopen en waarom de ondernemers die al 8 jaar lang het feest op de Garenmarkt organiseren niet zijn gevraagd om het dit jaar op de Kaasmarkt te doen. Desgevraagd laten ze weten dat ze het op de Kaasmarkt ook graag hadden willen organiseren, zelfs zonder subsidie.”

Dan is er nog de locatie. Met de buurt is afgesproken slechts een evenement op de Kaasmarkt toe te staan. Dat werd Leiden Culinair. Zonder enige vorm van inspraak werd voor de Kaasmarkt gekozen voor het feest op 2 oktober. “Natuurlijk begrijp ik dat de evenementlocaties tijdens het 3 oktober niet voor het oprapen liggen, maar de bewoners voelen zich echt in hun hemd gezet. Sterker nog, ze vragen zich hardop af wat afspraken met de gemeente nog waard zijn. Daar hebben ze een punt. Ik ben dan ook benieuwd of andere locaties zijn overwogen, bijvoorbeeld het parkeerterrein bij de NUON.”Het College van B&W zal binnen 6 weken de vragen beantwoorden.